กิจกรรม CSR ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดถ้ำวัวแดง จ.ชัยภูมิ

ํัYaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta INVT LS ํัYaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta INVT LS ํัYaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta INVT LS ํัYaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta INVT LS
 Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt
 Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt
 Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt
 Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt  Yaskawa Toshiba Fuji Mitsubishi Siemens Delta Invt