กิจกรรม CSR ติดตั้งระบบน้ำบาดาลและเดินสายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดถ้ำวัวแดง จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3